Koszyk
Opcje przeglądania
 • Status dostępności:
 • Kategoria:
 • Zakres cen

Dodano produkt do koszyka

PRO-ECO s.c. Dzierżoniów

PRO-ECO - od ponad 20 lat działa w branży budownictwa i ochrony środowiska. Tworzymy zespół specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia i wieloletnią praktykę zawodową.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • kompleksową obsługę inwestycji budowanych - projektowanie i kosztorysowanie, zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie, rozliczenia robót inwestycyjnych, okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych, ekspertyzy i opinie techniczne,
 • doradztwo techniczne, ekonomiczne i prawne z zakresu budownictwa i gospodarki ściekowej,
 • projektowanie, dostawy i roboty montażowe urządzeń gospodarki ściekowej:
  • projekty przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni ścieków,
  • projekty przyłączy wod-kan,
  • projekty rozwiązań gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
  • dokumentacja do zgłoszeń wodnoprawnych,
  • operaty wodnoprawne (dla nowych inwestycji oraz dla wznowień pozwoleń wodnoprawnych),
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych dla inwestycji lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
  • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, jeżeli wydano decyzję, o zwolnieniu od zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (art.77 ust.3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.).

 

https://pro-eco24.pl/

 

Sortuj wg:
 • 1
Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

od 3.200 PLN

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Na dobry początek wyślij numer działki lub adres, rodzaj budynku/obiektu, ilość użytkowników.

Wykonujmy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (art. 389 i 390)

Czas dostawy: 180

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

od 1.900 PLN

Bestseller

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Na dobry początek wyślij numer działki lub adres, ilość użytkowników...

Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgody wodnoprawnej - przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Cena: sprawdź
Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu gminy lub miasta (zgodnie z art. 152, 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Cena: sprawdź
Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich - kwartalne, roczne.

Cena: sprawdź
 • Produktów na stronie:
 • 36
 • 60
 • 96
 • 1