Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Producent: PRO-ECO s.c.
Koszty dostawy:
  • ORLEN Paczka 10.81 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 18.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przygotowywanie do Wód Polskich:

  • kwartalnych „Oświadczeń dla podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi” (zgodnie z art. 552 ust. 2b*)
  • rocznych sprawozdań z ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód dla podmiotów korzystających z usług wodnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz.144)
  • przygotowanie wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.

 

Zgodnie z art. 552 ust. 2b* podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek składania oświadczeń o zakresie korzystania z tych usług za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy przesyłać (składać) w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu do podpisania i wniesienia oświadczenia o zakresie korzystania z usług wodnych w imieniu podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne podlega opłacie skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Określając właściwość miejscową organu podatkowego należy zatem kierować się siedzibą zarządu zlewni, do którego składane jest oświadczenie o zakresie korzystania z usług wodnych wraz dokumentem stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

*Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

Produkty podobne

Dokumentacja techniczna  - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Wykonujmy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (art. 389 i 390)

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgody wodnoprawnej - przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Cena: sprawdź
Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu gminy lub miasta (zgodnie z art. 152, 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Cena: sprawdź