Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Producent: PRO-ECO s.c.
Koszty dostawy:
 • ORLEN Paczka 10.81 zł brutto
 • Paczkomaty InPost 18.99 zł brutto
 • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przygotowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwego urzędu gminy lub miasta (zgodnie z art. 152, 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej użytkowania. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wg wzoru lub zgłoszenie w innej formie zawierające:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb)
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług (przepustowość oczyszczalni w m3/dobę)
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
 5. wielkość i rodzaj emisji
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji
 7. informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Załączniki:

 • mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków
 • kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę
 • kserokopia projektu budowlanego oczyszczalni ścieków
 • ekspertyzy, atesty lub certyfikaty oczyszczalni.

 

Pomagamy również w uzyskaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Produkty podobne

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumentacja techniczna - projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Opracowujemy kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (operat wodnoprawny)

Wykonujmy operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (art. 389 i 390)

Cena: sprawdź
Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Dokumentacja techniczna - przydomowa oczyszczalnia ścieków (zgłoszenie wodnoprawne)

Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania zgody wodnoprawnej - przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Cena: sprawdź
Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich

Sprawozdania / Umowy do Wód Polskich - kwartalne, roczne.

Cena: sprawdź