Koszyk

Dodano produkt do koszyka

2023-05-16 Dzierżoniów - nabór wniosków na dofinansowanie

W Dzierżoniowie od 16 maja 2023 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 16.05.2023 r. do dnia 13.10.2023 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 15 listopada 2023 r.

Kwoty dofinansowania:

  • do 6 osób - 5000 PLN,
  • od 7 do 8 osób - 5 500 PLN,
  • od 9 do 12 osób - 8 500 PLN,
  • od 13 do 16 osób - 9 000 PLN,
  • od 17 do 25 osób - 10 500 PLN,
  • od 26 do 32 osób - 11 800 PLN,
  • od 33 do 40 osób - 12 900 PLN,
  • od 41 do 50 osób - 14 000 PLN.