Koszyk

Dodano produkt do koszyka

2023-08-03 Nabór do Programu MOJA WODA - do 6.000 PLN

W dniu 3 sierpnia 2023 roku Zarządy WFOŚiGW ogłosiły start naboru wniosków do Programu „Moja Woda".

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu należy:

 

  1. Założyć lub mieć konto na portalu beneficjenta (odpowiedniego wojewódzkiego);

  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie;

  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do właściwego Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”;

  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do odpowiedniego Funduszu lub za pośrednictwem Platformy ePUAP.

Dotacja do 6.000 PLN na jedno przedsięwzięcie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych z dachów, chodników, podjazdów,

  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

  • do retencjonowania wód opadowych w gruncie (studnie chłonne, drenaż, tunele rozsączające, zbiorniki otwarte),

  • do retencjonowania wód opadowych, „zielone dachy” bez kosztów nasadzeń,

  • instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody (zbiorniki istniejące lub nowobudowane) np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody.

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki umożliwiające zatrzymanie wody opadowej lub/i wykorzystanie jej na cele gospodarstwa i przydomowych ogrodów.