Koszyk

Dodano produkt do koszyka

KROPLA WIEDZY cz. 1 - GEOLOG to już konieczność

Planowanie zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, wbrew pozorom, nie jest procesem prostym i wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jednym z jego kluczowych etapów jest konsultacja z geologiem. Jeżeli mamy opinię geotechniczną, która była wykonana dla potrzeb budowy innych obiektów na działce, to oczywiście można ją wykorzystać. Jeśli nie były wykonywane żadne badania, powinno się zlecić wykonanie przynajmniej jednego odwiertu o głębokości do 3-4 metrów w miejscu planowanego posadowienia urządzeń. Na jego podstawie geolog określa warunki gruntowo-wodne, m.in.: układ warstw gruntu, ich przepuszczalność, poziom wody gruntowej, najwyższy użytkowy poziom wodonośny. Są to niezwykle istotne informacje wpływające na dobór urządzeń, zarówno samego zbiornika oczyszczalni, jak systemu odprowadzania ścieków do odbiornika (odbiornikiem oczyszczonych ścieków może być ziemia lub rów, potok, rzeka).


Do ziemi ścieki odprowadzić można poprzez drenaż rozsączający, studnię chłonną, pakiety, komory i tunele filtracyjne. O wyborze metody oraz wielkość urządzeń rozsączajacych, oprócz ilości odprowadzanych ścieków, decyduje właśnie wynik badania geotechnicznego. Niewłaściwie dobrany układ rozsączający skutkuje poważnymi problemami eksploatacyjnymi instalacji, łącznie z brakiem możliwości jej dalszego użytkowania (grunt przestaje odbierać ścieki lub odbiór ten jest bardzo utrudniony). Zdarza się również, że badanie gruntu wykluczy możliwość zastosowania układu rozsączającego – grunty o słabej przepuszczalności, wysoki poziom wód podziemnych. Rozwiązaniem wówczas jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika powierzchniowego - rowu, wód płynących lub zastosowanie zamiast oczyszczalni zbiornika bezodpływowego.


Warunki gruntowo-wodne wpływają również na wybór zbiorników oczyszczalni oraz sposób ich montażu – zabezpieczenie zbiornika przed uszkodzeniem pod wpływem naporu gruntu, zabezpieczenie przed wyporem przez wody gruntowe. W sytuacji trudnych warunków należy np. przewidzieć zastosowanie zbiorników o odpowiedniej konstrukcji ścian, zastosować obsypkę cementowo-piaskową, wykonać betonową płytę denną do kotwienia zbiornika. Niektórych dostępnych na rynku oczyszczalni nie można w ogóle montować w wodach gruntowych – poziom wód gruntowych musi być poniżej dna zbiornika.


Konsultacja z geologiem przed zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, a w zasadzie przed wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji, jest niezwykle istotna i pozwala na zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków, zapewniającego skuteczne i ekologiczne usuwanie ścieków, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezproblemowe i bezawaryjne użytkowanie.

Data publikacji: 25.06.2023 19:19:00

Zaloguj się aby skomentować