Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Dzierżoniów - nabór wniosków

W Dzierżoniowie od 16 maja 2023 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie od dnia 16.05.2023 r. do dnia 13.10.2023 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, gdzie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków. Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykonania zadania i rozliczenia dotacji w terminie najpóźniej do 15 listopada 2023 r. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr LVIII/397/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2023 r.

 

Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:

 • do 6 osób - 5000 zł,
 • od 7 do 8 osób - 5 500 zł,
 • od 9 do 12 osób - 8 500 zł,
 • od 13 do 16 osób - 9 000 zł,
 • od 17 do 25 osób - 10 500 zł,
 • od 26 do 32 osób - 11 800 zł,
 • od 33 do 40 osób - 12 900 zł,
 • od 41 do 50 osób - 14 000 zł.

 

Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające oznakowanie CE oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczalnych ścieków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - uchwała LVIII/397/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2023 r.
 2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Oświadczenie
 5. Wniosek o rozliczenie dotacji
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawcy i współwłaścicieli nieruchomości)
 7. Informacja Wód Polskich dot. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji

 

https://www.ug.dzierzoniow.pl/wydarzenia/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-23

 

Data publikacji: 16.05.2023 14:14:00