Koszyk

Dodano produkt do koszyka

6.000 PLN - ruszył nabór do Programu MOJA WODA

Dnia 3 sierpnia 2023 roku Zarządy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły start naboru wniosków do trzeciej edycji Programu „Moja Woda 2023”. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu należy:

 

 1. Założyć lub mieć konto na portalu beneficjenta (np. https://portal.fos.wroc.pl/, https://portal.wfosigw.katowice.pl/) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu.

 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

  - w wersji papierowej do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 6 000,00 PLN na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów,

 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

 

Data publikacji: 07.08.2023 12:32:35

Produkty
Zbiornik na deszczówkę 5 m3 5000 l HDPE R WOBET-HYDRET
Zbiornik na deszczówkę 5 m3 5000 l HDPE R WOBET-HYDRET

Cena: 5728.00 zł

Kategoria: Zbiorniki

Zbiornik na wodę deszczową 4000 litrów AB AQUABIN
Zbiornik na wodę deszczową 4000 litrów AB AQUABIN

Cena: 4188.00 zł

Kategoria: Zbiorniki